Tag Archives: Tuổi 35

Chào Lê Thị Quỳnh Trang

Cách đây 35 năm, có một người mẹ tuyệt vời đã rất đau đớn để sinh ra Trang. Và từ đó Trang được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và anh chị. Sư Ông dạy rằng mình là sự tiếp nối của tổ tiên, ông bà, …

Read More »