Tag Archives: tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo- Lê Thị Quỳnh Trang

Lê Thị Quỳnh Trang

Hepura luôn để cao sự sáng tạo trong công việc hàng ngày của nhân viên cũng như trong tư duy của đội ngũ quản lý. Sự sáng tạo giúp đội ngũ có cảm hứng làm việc và luôn có tư duy cải tiến mọi công đoạn. Tuy nhiên quan điểm của Founder Lê Thị Quỳnh …

Read More »